Længde Converter

...
...

Metrisk

Kilometer
1
Måler
1000
Decimeter
10000
Centimeter
100000
Millimeter
1000000
Mikrometer
1000000000
Nanometer
1012
Angstrøm
1013

Britisk / amerikansk

Liga
0,21
Mil
0,62
Langvarigt
4,97
Lænke
49,71
Rod
198,84
Gård
1093,61
Fod
3280,84
Link
4970,97
Hånd
9842,52
Tommer
39370,08
Linie
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautisk

Havmil
0,54
Begribe
546,81

Astronomisk

Parsec
3,24×10-14
Lysår
1,06×10-13
Astronomisk enhed
6,68×10-9
Lys minut
5,56×10-8
Let andet
3,34×10-6
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.